Κατασκευαστές

Οι κατασκευαστές είναι άδειο

Δείτε ακόμη

"COLLABORATE Pro 900 includes: - COLLABORATE 600 codec with 4-way SIP/H.323 video conferencing - Spontania Room (25 participants) license for 1 year, Spontania Gateway for 1 year - Wireless presentation and collaboration - Dual Display, Capture and

Η κατηγορία είναι προσωρινά κενή.