Κατασκευαστές

photo

Δείτε ακόμη

8 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

Billion BiPAC 4700NZ

( 06.Billion ) The BiPAC 4700NZ(L) Dual-Band WiFi 4G/LTE IP67 Outdoor Router integrates the latest generation of LTE fixed wireless networks and the high speed 11N wireless technology providing a secure, high performance mission-critical cellular connectivity to outside harsh environments for a variety of carrier applications such as Wi-Fi Hotspot, wireless broadband, remote surveillance, and critical data backhaul, etc.

Διαθεσιμότητα

15 ΜΕΡΕΣ


Καλέστε για Τιμή

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Billion BiPAC 4700NZ (307,34 KB)