Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) Allwan.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση και δημιουργία παράγωγης εργασίας του περιεχομένου ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Allwan.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Allwan.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Allwan.gr και οι υπάλληλοί του δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Allwan.gr. 5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Allwan.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 6. Τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από τα ακριβή χαρακτηριστικά του προϊόντος. Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα χαρακτηριστικά από τον κατασκευαστή ή να ζητήσετε τηλεφωνικά ή με email σχετικές διευκρινίσεις. Με την ολοκλήρωση της αγοράς συμφωνείτε ότι έχετε διασταυρώσει και επιβεβαιώσει ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως αυτά δίδονται από τον κατασκευαστή καλύπτουν τις ανάγκες σας. 7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Allwan.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. 8. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου και η χρήση των υπηρεσιών του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προυποθέσεων χρήσης και των γενικών όρων του Allwan.gr, όπως αυτοί εμφανίζονται στις επιμέρους ενότητές του. 9. Επιστροφές προϊόντων για επισκευή: Κατά την επιστροφή προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία όπως τροφοδοτικό, καλώδια κλπ. Παράλληλα το μηχάνημα πρέπει να έχει το λογισμικό της κατασκευάστριας εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου ή απόδειξη λιανικής. Σε άλλη περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν να επισκευαστούν από το αρμόδιο τμήμα Service, θα πραγματοποιείται αποστολή προς τον κατασκευαστή για επισκευή ή αντικατάσταση. Ο χρόνος επιστροφής των μηχανημάτων είναι σύμφωνος με τους όρους επιστροφής από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Παρακαλούμε συσκευάστε το προϊόν κατάλληλα και σε ασφαλή συσκευασία. Για οποιαδήποτε πληροφορία συσκευασίας μπορείτε να συμβουλευτείτε μια μεταφορική εταιρεία. Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται σε ακατάλληλη συσκευασία για μεταφορά, δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα ακυρώνεται αυτόματα η παρεχόμενη εγγύηση τους. Παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν με μεταφορική της επιλογής σας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξοδα της αποστολής βαρύνουν τον αποστολέα. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν έχει κανένα πρόβλημα θα υπάρχει χρέωση. Πριν την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται η φόρμα RMA που θα βρείτε στην ενότητα [Τεχνική Υποστήριξη] και να σας έχει σταλεί μήνυμα για την αποδοχή της επιστροφής. [wcbulkorder]