ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( RMA FORM )

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό που σας προμηθεύσαμε.

Παρακαλούμε στείλτε μας κάθε αίτημά σας για τεχνική υποστήριξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση support[@]allwan.gr και θα σας απαντήσουμε εντός 24ωρών.

Για επιστροφή ελαττωματικού εξοπλισμού, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα RMA που θα βρείτε παρακάτω

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Part Number
Περιγραφή Προβλήματος
Serial Number
Αριθμός Τιμολογίου
Ημερομηνία Τιμολογίου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά:

1. Όλα τα παραπάνω πεδία πρέπει να συμπληρωθούν σωστά προκειμένου να δρομολογηθεί απρόσκοπτα η διαδικασία επισκευής του εξοπλισμού.

2. Οι πελάτες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φόρμας RMA προκειμένου να παραλάβουν τον επισκευασμένο εξοπλισμό.

3. Η εγγυηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, ατύχημα ή από εξωτερικούς παράγοντες ( πχ. φυσικές καταστροφές ).

4. Εξοπλισμός εκτός εγγύησης επισκευάζεται μόνο κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας του πελάτη για το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο επισκευής.

5. Ο επισκευασμένος εξοπλισμός επιστρέφεται στον πελάτη με τα παρελκόμενα και τη συσκευασία που παραλήφθηκε από το τμήμα υποστήριξης της Allwan.